Upoznajte naš tim.

Naš visokostručni kadar stoji Vam na raspolaganju

Mihael Račić
Direktor

Davor Pernek
Prodajni predstavnik

Lidija Sobota
Poslovna tajnica